Jak się zakwaterować?

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi mogą składać wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim w formie elektronicznej. Wniosek dostępny jest na koncie każdego studenta, po zalogowaniu się do Wirtualnej Uczelni.

Wnioski on-line uruchamiane są jedynie na czas składania podań o przyznanie miejsca w Domu Studenckim, po upływie terminu, możliwość składania wniosku w formie elektronicznej zostaje zablokowana.

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2020/2021

Od 11 maja do 03 czerwca 2020 r.

Termin składania wniosków o akademik dla studentów II – V roku (poza kończącymi w roku akademickim 2019/2020) a także studenci lat I-III studiów doktoranckich. Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej – bez dokumentów o dochodach (dotyczy jedynie studentów zakwaterowanych w akademiku w roku akademickim 2019/2020).

Osoby, które na dzień 31 maja 2020 r. nie będą miały uregulowanych zobowiązań finansowych wobec akademika nie otrzymają miejsca w roku akademickim 2020/2021.

Do 30 lipca 2020 r.

Termin składania wniosków o akademik dla osób przyjętych na I rok studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia, a także stacjonarnych studiów doktoranckich. Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodach.

Do 01 września

Termin składania wniosków o akademik dla osób przyjętych na I rok studiów II stopnia. Wymienione osoby mogą składać wnioski dopiero po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia uzupełniające.

  • Studenci Uniwersytetu Medycznego, którzy kontynuują naukę na II stopniu mogą złożyć wniosek bez wykazywania dochodów rodziny (dotyczy jedynie studentów zakwaterowanych w akademiku w r. ak. 2019/2020).
  • Osoby przyjęte na I rok studiów II stopnia, którzy dotychczas nie byli zakwaterowani w akademiku muszą dołączyć dokumenty o dochodach.

UWAGA!

Wnioski osób przyjętych na studia w terminach przekraczających powyżej wymienione daty będą rozpatrywane w terminie późniejszym.