Ogłoszenia

26 kwietnia 2022

Komunikat Działu ds. Bytowych Studentów i Doktorantów, A statement of the Students’ Affairs Office

Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na rok akademicki 2022/2023 Informujemy, że wnioski o przyznanie miejsca w Domu Studenckim Uniwersytetu…