MEDYK

Klub przeznaczony jest do użytku studentów UMED i służy do organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, zajęć, szkoleń oraz spotkań towarzyskich. Udostępnienie klubu jest możliwe na wniosek organizatora składany do kierownika w formie papierowej i elektronicznej. Informacje o terminach i możliwościach rezerwacji dostępne są pod linkiem „link”