Akty prawne Klub Medyk

z dnia 8 maja 2023 r

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu organizacji wydarzeń w Klubie Studenckim „MEDYK” Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

  • W przypadku decyzji pozytywnej, organizator zobowiązany jest do przedłożenia kierownikowi podpisanego oświadczenia wraz z lista uczestników. Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 2 do regulaminu.