Akty prawne

 

 • Zarządzenie nr 71/2021
  z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie obowiązku podpisywania umów najmu przez osoby zakwaterowane w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 70/2021
  z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Porozumienie Przystanek Medyk
 • Zarządzenie nr 35/2022
  z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 42/2022
  z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi