Akty prawne

 • Zarządzenie nr 74/2021
  z dnia 22 czerwca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie uchylenia zarządzenia nr 92/2020 z dnia 25 września 2020 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zmian w zakwaterowaniu w II Domu Studenta w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 85/2021
  z dnia 16 lipca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 88/2021
  z dnia 21 lipca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zmieniające zarządzenie nr 85/21 z dnia 16 lipca 2021 r. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 71/2021
  z dnia 17 czerwca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie obowiązku podpisywania umów najmu przez osoby zakwaterowane w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 70/2021
  z dnia 16 czerwca 2021 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie Regulaminu Domu Studenta Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie 71/2021
  w sprawie obowiązku podpisywania umów najmu przez osoby zakwaterowane w domach studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Porozumienie Przystanek Medyk
 • Zarządzenie nr 35/2022
  z dnia 21 kwietnia 2022 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie wprowadzenia kaucji gwarancyjnej w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Zarządzenie nr 42/2022
  z dnia 29 kwietnia 2022 r.
  Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie zasad wnoszenia opłat oraz cennika opłat za zakwaterowanie w Domach Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Łodzi